Shakti
"Remember Shakti"
  • Chandrakauns
  • The Wish
  • Lotus Feet
  • Mukli
  • Zakir
 
John McLaughlin - el. guitar
Zakir Hussain - tabla
T.H. Vinayakram - ghatam
Hariprasad Chaurasia - bansuri
DCD Verve 559 945-2 1999