Jai Uttal
"Shiva Station"
 • Guru Brahma
 • Shiva Station (Nahmah Shivaya)
 • Hari Guna Gao
 • Calling You
 • Malkouns (Night On The Ganges)+
 • Rama Raghava+
 • Bhajore
 • Corner
 • Sita Ram
 • Jaya Jagadambe (She Who Tears Thougt)*
 • Never Turn Away
CD Shiva Station
Jai Uttal - voc., dotar, harmonium, gub gubbi, kartals, ektar, swaramandala, banjo, sampl.
Peter Apfelbaum - drums, sax, meodkica, african bells
Will Bernard - guitars
Jeff Cressman - trombones, cornet
Geoffrey Gordon - tabla, dholak, perc.
Keith McArthur - bass
Irene Sazer - violin, viola
Kit Walker - keys
Swapan Chaudhauri - tabla*, dholak and baya+
Moinuddhin Khan - sarangi
Peck Allmond - trumpet
Steve Gorn - bansuri
Riffat Salamat Ali Khan - bac. voc.
CD Triloka Records 314 534 911-2 1997