Zakir Hussain
"Sound Of Millinium The Concert"

Disc 1

  • Salam
  • Kaida
  • Behali Bol
  • Shiva
  • Kriti

Disc 2

  • Kamini
  • Sound Of Millennium I
  • Sound Of Millennium II
  • Metallrgy
 
Zakir Hussain - tabla
Taufiq Qureshi - perc., sequence
Anamdan Sivamani - perc., drums
Sultan Khan - sarangi, voc.
Selva Ganesh - nagada, kanjira
Fazal Qureshi - tabla
L. Shankar - violin, voc.
Ranjeet Barot - drums
T.H. Vinayakram - ghatam
Bhavani Shankar - pakhawaj
Double Video CD Sadaf S-749